تیتر ۲۰

مالزی، ترکیه، اندونزی و ایران؛ کدامیک بیشترین بیکار را دارند؟

ایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بیکاری در ایران پرداخته و آمارهای موجود را با سه کشور مالزی، ترکیه و اندونزی مقایسه کرده است.

کلیدواژه: ترکیه