تیتر ۲۰

وقتی "آنها" ما را مغلوبِ رمال‌ها می‌کند + فیلم

کارشناسان 99 درصد رمالی‌ها و فالگیری‌ها را دکان‌ شیادی می‌دانند، به نظر می‌رسد فیلم‌ها و آثار ما باید پرچمدار فرهنگسازی در این عرصه باشد نه اینکه مغلوبِ قدرت واهی این کاسبکاران شوند.

کلیدواژه: