تیتر ۲۰

ستاره هلند: به خاطر اریکسن نمی‌خواستم بازی کنم

دلی بلیند به قدری تحت تاثیر ایست قلبی کریستین اریکسن قرار گرفته بود که توان روحی بازی برابر اوکراین را نداشت ولی در نهایت به میدان رفت.

کلیدواژه: