تیتر ۲۰

ایتالیا با یک تغییر به مصاف سوئیس می رود

به نظر می رسد که ایتالیا تنها با یک تغییر نسبت به بازی اول به مصاف سوئیس خواهد رفت.

کلیدواژه: