تیتر ۲۰

هشدار دانشمندان درباره شیوع آنفلوانزای پرندگان بسیار بیماری‌زا در ۴۶ کشور

درحالی‌که سال گذشته توجه جهان معطوف به شیوع کرونا'>ویروس کرونای جدید بود، ویروس مرگ‌بار دیگری نیز شیوع پیدا کرد که می‌تواند بهداشت عمومی جهانی را تهدید کند.

کلیدواژه: