تیتر ۲۰

شرکت‌های فایزر و مادرنا حاضر به فروش واکسن به پاییتخت هند نشدند

شرکت های فایزر و مادرنا از بزرگترین تولید کنندگان کرونا'>واکسن کرونا در جهان به طور مستقیم از فروش واکسن به دهلی خودداری کردند.

کلیدواژه: