تیتر ۲۰

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس: دیگر نمی‌دانیم چه کار کنیم/ پرتاب نارنجک را پیگیری می‌کنیم

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس گفت: اگر اتفاقی برای یکی از بازیکنان ما می‌افتاد قطعاً‌هواداران‌مان ما را نمی بخشیدند.

کلیدواژه: پرسپولیس