تیتر ۲۰

پرتاب‌کنندگان نارنجک به سمت اتوبوس پرسپولیس دستگیر شدند

پرتاب‌کنندگان نارنجک به سمت اتوبوس پرسپولیس در هنگامی که با موتورسیکلت قصد فرار داشتند، دستگیر شدند.

کلیدواژه: پرسپولیس