تیتر ۲۰

پایان بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای ریاست جمهوری

مهر نوشت: سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حال انجام برخی کارهای اداری هستیم و فردا نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها به وزارت کشور ارسال می‌شود.

کلیدواژه: ریاست جمهوری کاندیدا