تیتر ۲۰

شرکت توزیع برق تهران : امروز حداقل خاموشی را در پایتخت داشتیم

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: امروز، سوم خرداد با همکاری و همراهی قابل تقدیر مشترکان پایتخت در کاهش مصرف برق، حداقل خاموشی ممکن در تهران، اعمال شد.

کلیدواژه: