تیتر ۲۰

قطع مکرر برق اپراتورها را در ارائه سرویس‌دهی با مشکل مواجه کرد

قطع برق باعث عدم دسترسی به اینترنت طی روزهای اخیر شده است. اپراتورها می‌گویند تکرار قطع برق در بازه‌های زمانی کوتاه، سرویس‌دهی را مختل می‌کند و به تجهیزات‌شان نیز آسیب می‌زند.

کلیدواژه: