تیتر ۲۰

درگاه‌های فروش رمزارزها مسدود نمی‌شود

پس از برگزاری کارزار اینترنتی برای جلوگیری از بستن درگاه‌های داخلی مبادله رمزارزها، رئیس‌جمهور به مرکزی'>بانک مرکزی دستور داد این روند را متوقف کند.

کلیدواژه: