تیتر ۲۰

شهر بازی تسلا سایبرلند چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

اگر تسلا مثل تویوتا و فراری پارک تفریحی اختصاصی‌اش را داشته باشد، ایلان ماسک چه بخش‌ها و ویژگی‌هایی برای این شهربازی در نظر می‌گیرد؟ 

کلیدواژه: