تیتر ۲۰

میزان ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی ایران چقدر است؟

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان این‌که غنی سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد، گفت: میزان انباشت ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ما بیش از ۹۰ کیلوگرم است.

کلیدواژه: