تیتر ۲۰

ضربه وزارت اطلاعات به باند بزرگ قاچاق مواد مخدر

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات گلستان موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر شدند.

کلیدواژه: قاچاق