تیتر ۲۰

توضیحات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اعلام اسامی کاندیداها

رئیس انتخابات-کشور'>ستاد انتخابات کشور گفت: ستاد ملی کرونا مصوب کرد که ما یک ساعت زودتر یعنی 7 صبح فرآیند أخذ رأی را آغاز کنیم و از آن سمت نیز بر اساس تشخیص وزیر کشور تا ساعت 2 بامداد روز بعد امکان تمدید وجود دارد.

کلیدواژه: ستاد انتخابات کشور انتخابات کاندیدا