تیتر ۲۰

برخورد چند نارنجک به اتوبوس حامل پرسپولیسی‌ها + عکس

اتوبوس حامل مربیان، بازیکنان و کادر همراه پرسپولیس مورد هدف چند نارنجک قرار گرفت.

کلیدواژه: پرسپولیس عکس