تیتر ۲۰

ژنراتور اهدایی به فدراسیون رسید/ پایان معضل قطعی برق و اینترنت در شطرنج

بعد از مشکلی که قطعی برق برای نمایندگان شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به وجود آورد، برخی برای حل این معضل پا پیش گذاشتند.

کلیدواژه: اینترنت