تیتر ۲۰

در مصاحبه با گاردین/ چراغ سبز ستاره منچستر به رئال مادرید و بارسا

مارکوس راشفورد دوست دارد در صورت جدایی از یونایتد برای رئال یا بارسا بازی کند.

کلیدواژه: