تیتر ۲۰

ادامه دهن کجی روس‌ها به تحریم‌های آمریکا

کشتی لوله‌گذار روسی کار خود را در آب‌های آلمان برای تکمیل خط لوله نورد استریم 2 آغاز کرده است.

کلیدواژه: آمریکا