تیتر ۲۰

شکایت از ترامپ به دلیل استفاده از "ویروس چینی"

در این شکایت آمده است استفاده از این واژه برخاسته از رویکردی نژادپرستانه و آن را توهینی برای آمریکاییان چینی‌تبار دانسته‌اند.

کلیدواژه: چینی