تیتر ۲۰

تصمیم ایران درباره ضبط داده‌ها به اطلاع آژانس رسید

نماینده ایران، گفت: داده‌های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی اتمی است و به آژانس منتقل نمی‌شود و داده‌های یک ماه پیش رو هم صرفا نزد ایران خواهد ماند.

کلیدواژه: