تیتر ۲۰

تفاهم ایران و آژانس تا ۳ تیر تمدید شد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمدید توافق نظارتی ایران و آژانس برای یک بازه زمانی یک ماهه خبر داد.

کلیدواژه: