تیتر ۲۰

جوزپ بورل: ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هرچه حصول توافق (در مذاکرات وین) به تأخیر بیافتد، احتمال تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای بیشتر خواهد بود، و توافق تنها راه جلوگیری از این مسئله است.

کلیدواژه: برجام