تیتر ۲۰

جدول قطع برق در تهران از ۳ تا ۶ خرداد

جدول زمان بندی خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت از ۳ تا ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

کلیدواژه: