تیتر ۲۰

توانیر: شرایط بحرانی مصرف برق تا یک ماه آینده ادامه دارد

مدیرعامل توانیر گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده، شرایط بحرانی داریم، به همین علت به نیروگاه‌ها فشار آوردیم تا زودتر به مدار تولید برگردند و با تولید رمزارزها هم برخورد جدی می‌کنیم.

کلیدواژه: