تیتر ۲۰

پیشنهاد یک کارشناس/ کاندیداها افراد کلیدی کابینه خود را معرفی کنند

معاون اسبق ارزی مرکزی'>بانک مرکزی گفت: امیدوارم هر چه زودتر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به معرفی افراد کلیدی کابینه‌هایشان اقدام کنند تا اهالی اقتصاد و صنعت بتوانند برآوردی دقیق از نحوه عملکرد آنها داشته باشند.

کلیدواژه: کاندیدا