تیتر ۲۰

شاخص بورس ارتفاع 1.1 میلیون واحد را هم از دست داد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه بیش از 12هزار واحد دیگر افت کرد و ارتفاع 1.1 میلیون واحد را هم از دست داد.

کلیدواژه: بورس