تیتر ۲۰

ایجاد محدویت برای برخی کارگزاریها در معاملات اوراق بهادار

مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیامک ارسال شده مبنی بر محدودسازی برخی کارگزاری ها در بازه زمانی سه روز، توضیحاتی را منتشر کرد.

کلیدواژه: