تیتر ۲۰

آماده شدن 100 هزار میلیارد تومان سهم دولتی برای عرضه در نیمه نخست امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ما این است که برای 6 ماه نخست سال، به ارزش 100هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.

کلیدواژه: دولت