تیتر ۲۰

عزل منتقد سیاست‌های غلط جمعیتی وزارت بهداشت!

وزیر بهداشت در نامه‌ای بلند بالا به محمداسماعیل اکبری، او را از سمت مشاور عالی وزیر برکنار کرد.

کلیدواژه: