تیتر ۲۰

علت قطعی برق در کمبود تولید است

فرماندار ویژه ری با اشاره به اینکه برای خروج از پیک مصرف و مدیریت شبکه، قطعی برق صورت می‌گیرد گفت: علت قطعی برق در شبکه توزیع نیست بلکه در کمبود تولید است.

کلیدواژه: