تیتر ۲۰

طلب ۱۲۷ هزار میلیاردی دولت از بانک مرکزی

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها را از مرکزی'>بانک مرکزی دریافت نکرد.

کلیدواژه: دولت بانک مرکزی مرکزی