تیتر ۲۰

ببینید | توصیه رهبر انقلاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

رهبر انقلاب فرمودند: به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند،...

کلیدواژه: ریاست جمهوری رهبر انقلاب انتخابات