تیتر ۲۰

جلسه انتخاباتی شورای وحدت با ابراهیم رئیسی/مرتضی طلایی سمت گرفت

تسنیم نوشت: منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت از برگزاری جلسه انتخاباتی با رئیسی خبر داد و گفت: در این جلسه بر آمادگی شورای وحدت در سراسر کشور برای حمایت از ایشان به عنوان گزینه ارزشی، انقلابی، فسادستیز و عدالتخواه تاکید شد.

کلیدواژه: انتخابات