تیتر ۲۰

دستگیری محمود احمدی نژاد بهترین اتفاق برای اوست /زمان تعیین تکلیف FATF از زبان باهنر

خبر فوری نوشت: باهنر گفت: احساس میکنم آقای احمدی نژاد به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند بیایید من را بگیرید؛ دستگیری آقای احمدی نژاد بهترین اتفاق برای وی است. نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی نژاد این فرصت را بدهد.

کلیدواژه: احمدی نژاد