تیتر ۲۰

هشدار سردار سلامی درباره توطئه های اقتصادی و سیاسی دشمن /ظهور ایران قدرتمند را تحمل نمی کنند

سردار سلامی با تاکید بر اینکه توطئه‌های دشمن تمام‌شدنی نیست، گفت: دشمنان اسلام نمی‌توانستند ببینند جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای سیاسی عالم، به عنوان یک قدرت بزرگ در حال قد کشیدن و برافراشتن پرچم است و هم‌چنان هم نمی‌توانند تحمل کنند.

کلیدواژه: