تیتر ۲۰

غفوری فرد به کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰: برای چهار عدد رأی امنیت را فدا نکنید

حسن غفوری فرد از چهره‌های سیاسی اصولگرا بر این باور است که مردم ما، مردم دقیقه نودی هستند و در لحظه آخر تصمیم می‌گیرند.

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ فوری انتخابات کاندیدا