تیتر ۲۰

«مرتضی طلایی» رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت در تهران شد

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان از انتخابات مرتضی طلایی به عنوان رئیس ستاد انتخابات این شورا در شهر تهران خبر داد.

کلیدواژه: انتخابات