تیتر ۲۰

«محمد عباسی» به نفع آیت الله رئیسی از کاندیداتوری انصراف داد

محمد عباسی عضو کابینه دولت سابق در نامه ای به وزارت کشور رسما از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

کلیدواژه: کاندیدا