تیتر ۲۰

زندگی تحت اِشغال چگونه می‌گذرد؟ از تخریب خانه تا جدایی از خانواده

شهرک نشینان اسرائیلی صدها درخت زیتون در روستای کرانه باختری را به عنوان منبع حیاتی و درآمد مردم منطقه قطع و تعدادی خودرو را تخریب کرده‌اند. آنها یک مسجد را نیز آتش زده‌اند.

کلیدواژه: