تیتر ۲۰

مقاومت با موشک نقطه‌زن معادله بازدارندگی ترسیم کرد

عضو فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان گفت، از جمله معادلاتی که مقاومت آن را ترسیم کرده ایجاد قدرت بازدارندگی با موشک‌های نقطه‌زن و غیر نقطه‌زن است.

کلیدواژه: