تیتر ۲۰

۲۰۰ کشته و مفقودی و ۳۰ هزار آواره بر اثر آتشفشان کنگو +فیلم

فوران آتشفشان از کوه «نیراگونگو» در جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل ۱۵ نفر را کشت، بیش از ۱۷۰ کودک مفقود بر جا گذاشت و بیش از ۳۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

کلیدواژه: