تیتر ۲۰

شناسایی پرانرژی‌ترین منبع نور جهان

محققان با استفاده از امکانات یک رصدخانه چینی موفق به شناسایی پرانرژی‌ترین منبع نور در جهان شدند. این در حالی است که هنوز نحوه شکل‌گیری این منابع نور مشخص نیست.

کلیدواژه: