تیتر ۲۰

سگ ها مبتلایان کووید۱۹ را با دقت ۹۴درصد شناسایی می کنند

تحقیقی جدید نشان می دهد سگ های آموزش دیده می توانند بوی افراد مبتلا به کرونا'>ویروس کرونا را با دقت ۹۴ درصد شناسایی کنند.

کلیدواژه: