تیتر ۲۰

پس از پنج رویداد انقراض جمعی آیا نوبت به ششمین مورد رسیده است؟

نابودی دایناسورها یکی از پنج رویداد انقراض جمعی بود که به نابودی میلیون‌های گونه و جاندار زنده منجر شد؛ اما این رویدادها چگونه رخ می‌دهند و چگونه می‌توان از وقوع آن‌ها پیشگیری کرد؟

کلیدواژه: