تیتر ۲۰

اقتصاد دیجیتال موضوع مغفول مانده کشور است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک موضوع مغفول مانده توجه به اقتصاد دیجیتال است، در این راستا امروز به تدریج گام برداشته‌ایم و با توجه به تحصیلات جوانان در این حوزه می‌توانیم به این حوزه توجه ویژه داشته باشیم.

کلیدواژه: