تیتر ۲۰

شورای نگهبان تکذیب کرد /نتیجه نهایی درباره کاندیداها مشخص نیست /به هیچ وجه اعمال سلیقه نمی کنیم

کدخدایی گفت: هرگونه تبلیغات داوطلبان پیش از اعلام اسامی نهایی نامزدها خلاف قانون است.

کلیدواژه: کاندیدا