تیتر ۲۰

انتخاب اصلح ؛ مردی که نمود اصولگرایی مدرن است

به جرات می توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 یکی از پرشورترین انتخاباتی بود که کشور به خود دیده بود.

کلیدواژه: