تیتر ۲۰

شعارهای خطرناک و شاید جذاب کاندیداها در انتخابات 1400 + جدول

دنیای اقتصاد در شماره امروز خود شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات 1400را بررسی کرده است.

کلیدواژه: انتخابات کاندیدا